Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Μέλη
Τακτικά μέλη Εγγράφονται οι Διακοσμητές, με σπουδες, τουλάχιστον 2ετούς φοιτήσεως και έναρξη εργασίας.
Δόκιμα μέλη Εγγράφονται οι πτυχιούχοι Διακοσμητές, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ως συνεργάτες η υπάλληλοι.
Σπουδαστικά μέλη Εγγράφονται οι σπουδαστές του τομέα διακόσμησης, σχεδιασμού επίπλων και σχολών συναφών του κλάδου
Επιχειρηματικά μέλη Εγγράφονται οι επιχειρήσεις, που έχουν τομέα ενδιαφέροντος την διακόσμηση, είτε είναι κατασκευαστικές είτε εισαγωγικές, είτε εμπορικες.
Εκπαιδευτικά μέλη  Εγγράφονται οι εκπαιδευτικοί, που ασχολούνται με την Διακόσμηση καθώς και όλες οι σχολές οι σχετικές με τον κλαδο.
Δημοσιογραφικά μέλη Εγγράφονται όλα τα κλαδικά έντυπα, καθώς και οι δημοσιογράφοι, που ασχολούνται με το έργο του Διακοσμητή.
Τεχνίτες Εγγράφονται οι τεχνιτες του κλάδου.