Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Design Συνεργασία Συνεργασία με το διακοσμητή Διάφορα Γενικά άρθρα Προγραμματισμός και προκαταρκτική μελέτη

Συνεργασία με το διακοσμητή

ΦΑΣΗ Α
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ περιλαμβάνει τα παρακάτω:
 • Επιμετρηση και Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του έργου
 • Δύο εναλλακτικές λύσεις - προτάσεις λειτουργίας του χώρου, εκ των οποίων ο πελάτης επιλέγει μια και την συνυπογράφουν με τον διακοσμητή.
 • Προϋπολογισμό δαπάνης, βάσει ομοίων έργων κατά προσέγγιση, εάν και εφ' όσον ζητηθεί.

Η προμελέτη είναι η πρώτη προσέγγιση του έργου και όχι σχέδια λεπτομερειών, γι' αυτό συντάσσεται με προσχέδια, όπου προτείνονται εναλλακτικές λύσεις, γενικής διάταξης του χώρου.

 

 ΦΑΣΗ Β
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ περιλαμβάνει επί της επιλεγείσας λύσης της προμελετης, τα παρακάτω:

 • Γενική κάτοψη με έπιπλα
 • Κάτοψη τοιχοποιίας με διαστασολόγηση
 • Ενδεικτική τομή για τις υψομετρικές διαφορές

 

ΦΑΣΗ Γ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ περιλαμβάνει επί της επιλεγείσας λύσης, τα ακόλουθα σχέδια:

 • Γενική κάτοψη με έπιπλα
 • Κάτοψη τοιχοποιίας με διαστασολόγηση
 • Τομές του χώρου
 • Σχέδια όψεων με τις προτεινόμενες κατασκευές
 • Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών, όπου απαιτούνται
 • Ηλεκτρολογικό σχέδιο
 • Υδραυλικό σχέδιο
 • Σχέδια δαπέδων με προτάσεις υλικών
 • Χρωματική μελέτη όλου του χώρου
 • Σχέδια ψευδοροφών & θέσεις φωτιστικών σωμάτων
 • Σχέδιο τζακιού με υλικά επενδύσεων (κατοικία)
 • Σχέδια ιματιοθηκών, εσωτ. Θυρών και εισόδου (κατοικία)
 • Ο,τι κατασκευαστικό σχέδιο αφορά και προκύπτει από την μελέτη του χώρου
 • Προοπτικά χώρου
 • Πρόσοψη χώρου (επαγγελματικός χώρος)
 • Σχέδια εξωτερικών όψεων κατοικίας, εφ' όσον ανατεθεί
 • Σχέδια περιβάλλοντος χώρου, εφ' όσον ανατεθεί.

ΦΑΣΗ Δ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ γίνεται εφ' όσον ανατεθεί η επίβλεψη. Εδώ ο διακοσμητής προσφέρει βοήθεια, συμπαράσταση και υποδείξεις επί των υλικών και αντικειμένων καθώς και στις παραγγελίες αυτών.

 

ΦΑΣΗ Ε
ΕΠΙΒΛΕΨΗ περιλαμβάνει:

 • Ενημέρωση των συνεργείων εφαρμογής, για τις υπό εκτέλεση εργασίες του καθενός και εξήγηση των κατασκευαστικών σχεδίων
 • Επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών, την παροχή των αναγκαίων τεχνικών οδηγιών και τον έλεγχο των εκτελουμένων εργασιών στον χώρο του έργου και στα εργαστήρια κατασκευής
 • Την επιλογή και αγορά - σε συνεργασία και για λογαριασμό του πελάτη - των διαφόρων υλικών, που αφορούν στο έργο.

 

ΦΑΣΗ Ζ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ συντάσσεται εφ' όσον ανατεθεί η κατασκευή του έργου. Εδώ ο διακοσμητής καταρτίζει πίνακα, που περιέχει τις ποσότητες των προτεινομένων υλικών, επίπλων, κ.λ.π. και τις τιμές αγοράς και τοποθέτησης αυτών από τα συνεργεία κατασκευής. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται, δίδεται προς έγκριση και συνυπογράφεται από τον διακοσμητή και τον πελάτη.